-30% SUMMER SALE uz kod: HOT30 Ponudu pogledajte ovdje →
-30% SUMMER SALE uz kod: HOT30 Ponudu pogledajte ovdje →
-30% SUMMER SALE uz kod: HOT30 Ponudu pogledajte ovdje →
-30% SUMMER SALE uz kod: HOT30 Ponudu pogledajte ovdje →

SVI PROIZVODI

SVI PROIZVODI

POVOLJNI PAKETI

POVOLJNI PAKETI

KOZMETIKA

KOZMETIKA
Košarica
Nema artikala u košarici

Poslovni uvjeti

Opći uvjeti poslovanja

online trgovine www.freylish.hr

  1. Uvodne odredbe i definicije

1.1. Ovim Općim uvjetima (u daljnjem tekstu: OU) uređuju se pravni odnosi između trgovačkog društva

Naziv tvrtke: Freylish s.r.o

Sjedište: Lermontova 3, Bratislava – Staré Mesto (gradska četvrt), 811 05, Slovačka Republika

Upisano u trgovački registar Gradskog suda u Bratislavi III, odjel Sro, broj spisa 162637/B,
Broj tvrtke: 54756529

PDV-ID: 2121779781

PDVbr: SK2121779781
Bankovni račun: Tatra Banka, SK61 1100 0000 0029 4513 0575, 2945130575/1100, Swift: TATRSKBX

Prodavatelj je obveznik PDV-a

(u daljnjem tekstu također “Prodavatelj” ili “Trgovac”) i svake osobe koja je Kupac robe ili usluga koje Prodavatelj nudi na svojoj web stranici te, u smislu drugih odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja i relevantnih zakona koji definiraju potrošača kao potrošača, u skladu s važećim zakonodavstvom Slovačke Republike, posebno zakoni: Zakon br. 102/2014 o zaštiti potrošača u vezi s prodajom robe ili pružanjem usluga na temelju ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija Prodavatelja u trenutnoj verziji, Zakon br. 250/2007 o zaštiti potrošača u trenutnoj verziji, Zakon br. 22/2004 o elektroničkom poslovanju u trenutnoj verziji, Zakon br. 40/1964 o Građanskom zakoniku u trenutnoj verziji, Zakon br. 250/2007 o zaštiti potrošača u trenutnoj verziji.

1.1.1. E-pošta i telefon Prodavatelja:

E-pošta: hello@freylish.hr

Broj telefona: + 421951003275

1.1.2. Prodavatelj preporuča potrošačima da pravo na odustanak bez navođenja razloga ostvare na sljedećoj adresi: 

Freylish s.r.o, POBOX 3, 97217 Kanianka, Slovačka Republika

1.2. Ovim Općim uvjetima uređuju se pravni odnosi između Kupaca koji su potrošači i Prodavatelja.

1.3. Koncept Internet trgovine identičan je konceptu elektroničke trgovine i konceptu web stranice.

1.4. Kupac je svaka osoba (fizička ili pravna osoba) koja je narudžbu predala prvenstveno putem web stranice Prodavatelja ili putem drugog sredstva komunikacije na daljinu.

1.5. Potrošač je Kupac koji je fizička osoba i koji prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora putem web stranice Prodavatelja ne djeluje u okviru svoje trgovačke djelatnosti.

1.6. Odredbe Zakona br. 513/1991 o Trgovačkom zakoniku, s izmjenama i dopunama, primjenjuju se na ugovorne odnose (kao i druge pravne odnose koji mogu proizaći iz ugovornog odnosa) s kupcima koji ne djeluju kao potrošači.

1.7. Ugovor sklopljen na daljinu je ugovor između Prodavatelja i potrošača, sklopljen i zaključen isključivo putem jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu, bez istovremene fizičke nazočnosti Prodavatelja i potrošača, posebice korištenjem web stranice ili druga sredstva komunikacije na daljinu.

1.8. Pojam „Ugovor o kupoprodaji” uključuje ugovor o prodaji proizvoda i ugovor o uslugama u smislu teksta navedenog u ovim Općim uvjetima.

1.9. Proizvodi (u daljnjem tekstu i “stvari” ili “artikli”) su robe ili usluge koje su namijenjene prodaji, a također su objavljene na web stranicama Prodavatelja.

1.10. Prodavatelj je ujedno i operater elektroničkog sustava putem kojeg upravlja web stranicom.

  1. Naručivanje proizvoda – sklapanje kupoprodajnog ugovora

2.1. Prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora od strane Kupca sastoji se u prijenosu narudžbe Proizvoda od strane Kupca, uglavnom putem web stranice Prodavatelja ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu. 

2.2. Zaključenje kupoprodajnog ugovora između Kupca i Prodavatelja nastaje u trenutku dostave potvrde o primitku narudžbe od strane Kupca, koju je Kupac izradio u skladu s točkom 2.1. ovih Općih uvjeta, Prodavatelju. (elektroničkim putem na e-mail adresu Kupca koju je Kupac odabrao prilikom kreiranja narudžbe).

2.3. Kupoprodajni ugovor sklapa se na određeno vrijeme i prestaje posebno ispunjavanjem svih obveza Prodavatelja i Kupca.

2.3.1. Kupoprodajni ugovor također se može raskinuti u drugim slučajevima utvrđenim pravnim sustavom Slovačke Republike, posebno pristankom ugovornih strana, odustankom od ugovora od strane potrošača i u sličnim slučajevima.

2.4. Prodavatelj obavještava Kupca da ukoliko Kupac naruči Proizvode, narudžbu podliježe obvezi plaćanja Kupca, načinom plaćanja po izboru Kupaca.

III. Kupoprodajna cijena i uvjeti plaćanja

3.1. Cijena robe i usluga naručenih putem web stranice Prodavatelja (u daljnjem tekstu: Kupoprodajna cijena ) navedena je zasebno za svaki proizvod i vrijedi u trenutku naručivanja od strane Kupca.

3.2. Osnovna valuta je euro.

3.3. Kupoprodajna cijena robe ili usluge navedena na web stranici Prodavatelja je ukupna cijena robe ili usluge, uključujući sve poreze, koja je jasno navedena na web stranici Prodavatelja. Kupoprodajna cijena ne uključuje carinu i slične naknade povezane s isporukom proizvoda u zemlje izvan Slovačke Republike

3.3.1. Kupoprodajna cijena robe ili usluge ne uključuje troškove prijevoza niti druge troškove vezane uz dostavu proizvoda

  1. Način plaćanja

4.1. Robu i usluge na web stranici Prodavatelja možete platiti na sljedeće načine:

4.1.1. Plaćanje pouzećem – naknada 2,49 EUR

4.1.2. Online plaćanje putem Payment gatewaya Gopay ili PayPal – naknada 0 EUR

  1. Isporuka proizvoda

5.1. Kada je Kupac odabrao plaćanje pouzećem za narudžbu, prodavatelj je dužan izvršiti narudžbu i dostaviti proizvode najkasnije u roku od 30 dana od datuma zaključenja ugovora o kupnji prema točkama 2.2 i dalje ovih Općih uvjeta poslovanja kupcu.

5.1.1. U slučaju da je Kupac odabrao drugi način plaćanja za narudžbu osim plaćanja pouzećem, prodavatelj je dužan izvršiti narudžbu i dostaviti proizvode najkasnije 30 dana nakon zaključenja ugovora o kupnji prema točkama 2.2 i dalje ovih Općih uvjeta poslovanja te uplate ukupne cijene narudžbe prodavatelju. Ako su ispunjeni oba uvjeta navedena u točki 5.1.1. ovih Općih uvjeta poslovanja (tj. ako je ugovor o kupnji zaključen i ukupna cijena narudžbe uplaćena prodavatelju), prodavatelj je dužan dostaviti proizvode najkasnije u roku od 30 dana od ispunjenja ova dva uvjeta.

Uobičajeni rok za slanje proizvoda od strane prodavatelja je 1 do 3 dana od datuma zaključenja ugovora o kupnji ili 1 do 3 dana od datuma uplate ukupne cijene narudžbe prodavatelju.

5.2. Mjesto isporuke naručenog proizvoda je adresa koju je Kupac naveo u narudžbi.

5.3. Prodavatelj isporučuje proizvod vlastitim sredstvima kupcu (ili osobi koju je Kupac ovlastio da preuzme proizvod) ili putem trećih osoba (prijevoznih i dostavnih tvrtki).

5.4. Isporuka proizvoda vrši se prihvaćanjem istog od strane Kupca (ili osobe koju je Kupac ovlastio za prihvaćanje proizvoda).

5.5. Prodavatelj može poslati odmah dostupnu robu kupcu i dodatno isporučiti preostali dio narudžbe unutar roka koji odgovara rokovima isporuke prema ovim Općim uvjetima poslovanja, ali samo pod uvjetom da prodavateljevim radnjama ne nastaju dodatni troškovi za Kupca, i to samo ako je Kupac s time suglasan.

5.6. Prodavatelj je dužan isporučiti kupcu proizvode u naručenoj količini i kvaliteti zajedno s poreznim dokumentima i drugim dokumentima povezanim s narudžbom, ako su dostupni i uobičajeni za dane proizvode ili usluge.

  1. Prihvaćanje proizvoda

6.1. Rizik od oštećenja proizvoda i odgovornost za oštećenje proizvoda prelazi na Kupca tek nakon ispravnog preuzimanja, pri čemu nije bitno hoće li Kupac preuzeti proizvod osobno ili putem ovlaštene/ovlaštene treće strane. Prodavatelj preporuča kupcu da prilikom zaprimanja provjeri primljenu narudžbu.

6.2. Vlasništvo nad proizvodima prelazi na Kupca nakon što Kupac primi Proizvode na mjestu isporuke koje Kupac odredi.

6.3. Prodavatelj ima pravo na uredno i pravodobno plaćanje cijene narudžbe od strane Kupca za isporučenu robu.

VII. Dostava – načini prijevoza proizvoda i cijena njihova prijevoza

7.1. Načini dostave i cijene za dostavu naručenih proizvoda:

7.1.1. Mogućnosti prijevoza:

Mjesto dostave paketa – dostava na adresu u Republici Slovačkoj

7.1.1.2. Kurirska služba

7.1.2. Cijene prijevoza:

7.1.2.1. Cijena prijevoza putem mjesta dostave paketa – dostava na adresu u Slovačkoj – cijena 3,50 EUR

7.1.2.2. Cijena dostave kurirskom službom:

Dostava na adresu unutar Hrvatska – cijena 4 EUR

Dostava na adresu unutar EU - cijena 5 eura

Dostava na adresu van EU - cijena 15 eura

VIII. Odustajanje Kupca od kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga

8.1. Ako je prodavatelj pravovremeno i uredno pružio potrošaču informacije o pravu na odustajanje od ugovora prema § 3 stavku 1 točki h) Zakona br. 102/2014, potrošač je ovlašten, čak i bez navođenja razloga, odustati od ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija prodavatelja u roku od 14 dana od dana:

  1. a) preuzimanja robe prema točki 8.1.1. ovih Općih uvjeta poslovanja u slučaju ugovora koji se odnose na prodaju robe,
  1. b) sklapanja ugovora o pružanju usluge ili 
  1. c) sklapanja ugovora o pružanju elektroničkog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom nosaču. 

8.1.1. Roba se smatra preuzetom od strane potrošača čim potrošač ili treća osoba koju on odredi, osim prijevoznika, preuzme sve dijelove naručene robe, ili

  1. a) ako se roba koju je naručio potrošač isporučuje odvojeno u jednoj narudžbi, smatra se da je roba prihvaćena u trenutku prihvaćanja zadnje isporučene robe, 
  1. b) ako se isporučuje roba koja se sastoji od više dijelova ili komada, smatra se da je roba prihvaćena u trenutku preuzimanja zadnjeg dijela ili komada,
  1. c) ako se roba više puta isporučuje tijekom određenog razdoblja, smatra se da je roba prihvaćena u trenutku prihvaćanja prve isporučene robe. 

8.1.2. U slučaju da je prodavatelj potrošača prema § 3 stavku 1 točki h) Zakona br. 102/2014 u trenutno važećem izdanju obavijestio naknadno, ali najkasnije 12 mjeseci od početka roka za povlačenje prema točki 8.1 itd. ovih Općih uvjeta poslovanja, rok za povlačenje istječe 14 dana nakon dana kada je prodavatelj dodatno ispunio obvezu informiranja. 

8.1.3. Ako prodavatelj potrošaču nije pružio informacije sukladno § 3 stavku 1 točki h) Zakona br. 102/2014 u trenutno važećem izdanju ili unutar dodatnog roka prema točki 8.1.2 ovih Općih uvjeta poslovanja, rok za povlačenje istječe nakon proteka 12 mjeseci i 14 dana od početka rokova za odustajanje od ugovora prema točki 8.1 itd. ovih Općih uvjeta poslovanja. 

8.1.4. Potrošač može odustati od ugovora čiji je predmet isporuka robe i prije isteka roka za odustanak. 

8.2. Potrošač je dužan robu vratiti ili predati Prodavatelju ili osobi koju je Prodavatelj odredio za preuzimanje robe najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora. Ovo ne vrijedi ako Prodavatelj predloži preuzimanje robe osobno ili preko osobe koju on odredi. Rok prema stavku 1. smatra se ispunjenim ako je roba predana na prijevoz najkasnije zadnjeg dana roka (članak 10. stavak 1. Zakona br. 102/2014).

8.3. Ukoliko potrošač želi iskoristiti svoje pravo, dužan je obavijestiti Prodavatelja o odustajanju od kupoprodajnog ugovora najkasnije do zadnjeg dana navedenog roka. Rok za odustanak od ugovora smatra se ispunjenim ako se obavijest o odustanku od ugovora pošalje na adresu Prodavatelja najkasnije do zadnjeg dana roka. Ovo pravo potrošač može ostvariti i u bilo kojoj od poslovnica Prodavatelja.

8.4. Potrošač može pravo na odustanak od Prodavatelja ostvariti pisanim putem ili u obliku zapisa na drugom trajnom mediju. Ako je ugovor sklopljen usmeno, svaka jasno formulirana izjava potrošača kojom izražava namjeru odustajanja od ugovora (u daljnjem tekstu „izjava o odustajanju”) dovoljna je za ostvarivanje potrošačevog prava na odustanak .

8.4.1. Ako potrošač odustane od ugovora, svaki dodatni ugovor vezan uz ugovor od kojeg potrošač odustaje također će biti otkazan od samog početka. Od potrošača se ne mogu zahtijevati nikakvi troškovi ili druga plaćanja u vezi s otkazivanjem dodatnog ugovora, osim troškova i plaćanja navedenih u § 9. stavak 3. i § 10. stavak 3. Zakona br. 102/2014, s izmjenama i dopunama, te cijene usluge ako je predmet ugovora pružanje usluge i usluga je u cijelosti pružena.

8.5. Odustajanjem od ugovora ugovorne strane se obvezuju jedna drugoj nadoknaditi izvršene usluge. Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti robe uzrokovano postupanjem koje nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje svojstava i funkcioniranja robe. Potrošač nije odgovoran za bilo kakvo smanjenje vrijednosti robe ako Prodavatelj nije ispunio svoju obvezu pružanja informacija o pravu potrošača na odustanak od ugovora u skladu sa § 3. stavak 1. slovo h) Zakona br. 102/ 2014.

8.6. Potrošač može putem obrasca za odustajanje od ugovora odustati od ugovora bez navođenja razloga. Navedeni obrazac je besplatno dostupan na web stranici Prodavatelja.

8.7. Ako potrošač odustane od ugovora u skladu sa Zakonom br. 102/2014, snosit će troškove povrata robe Prodavatelju u skladu sa § 10. stavkom 3. Zakona br. 102/2014. Međutim, ako potrošač odustane od ugovora na daljinu, snosi i troškove povrata robe koju zbog svoje prirode nije moguće vratiti poštom. Ovo ne vrijedi ako je Prodavatelj pristao snositi te troškove ili ako nije ispunio svoju obvezu prema § 3 stavak 1 točka i) Zakona br. 102/2014.

8.8. Prodavatelj je dužan bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora, Kupcu vratiti sva plaćanja primljena temeljem ugovora ili u vezi s njim, uključujući troškove dostave, otpreme i Poštarina i ostali troškovi i naknade. To ne utječe na odredbu § 8. stavak 5. Zakona br. 102/2014 o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija Prodavatelja i da ga izmijene i dopune neki zakoni.

8.9. Sukladno § 9. stavku 3. Zakona br. 102/2014 u trenutno važećem izdanju, prodavatelj nije obvezan nadoknaditi potrošaču dodatne troškove ako je potrošač izričito odabrao drugi način dostave od onog najjeftinijeg standardnog načina dostave koji je ponuđen od strane prodavatelja. Dodatni troškovi odnose se na razliku između troškova dostave koje je odabrao potrošač i troškova najjeftinijeg standardnog načina dostave ponuđenog od strane prodavatelja.

8.10. U slučaju odustajanja od ugovora, Prodavatelj preporuča slanje proizvoda preporučenom poštom. Prodavatelj preporuča da robu ne šaljete pouzećem jer to Prodavatelj ne prihvaća.

8.11. Prilikom odustajanja od ugovora potrošač snosi samo troškove povrata robe Prodavatelju ili osobi koju Prodavatelj odredi za preuzimanje robe. Ovo se ne primjenjuje ako se Prodavatelj složio da ih snosi sam ili ako nije ispunio svoju obvezu u skladu s Odjeljkom 3. stavkom 1. slovom i). Zakon o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija Prodavatelja te o izmjenama i dopunama pojedinih zakona.

8.12. Uz obveze navedene u stavcima 1., 3. do 5. i § 9. stavak 3. Zakona br. 102/2014, korištenje potrošačevog prava na odustanak od ugovora ne smije rezultirati dodatnim troškovima ili obvezama za potrošača. 

8.13. Pravo na odustanak od ugovora ne odnosi se na robu i usluge u skladu sa § 7 stavak 6 slova a) do l) Zakona br. 102/2014.

konkretno sljedeće:

  1. a) Pružanje usluge, ako je pružanje započeto uz izričiti pristanak potrošača i potrošač je izjavio da je propisno obaviješten o gubitku prava na odustanak nakon što je usluga u potpunosti pružena, i ako usluga je u potpunosti pružena,
  2. b) Prodaja robe ili pružanje usluga čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu koje Prodavatelj ne može kontrolirati, a koje se mogu dogoditi tijekom odustančnog roka,
  3. c) Prodaja robe izrađene prema posebnim zahtjevima potrošača, robe izrađene po mjeri ili robe posebno namijenjene određenom potrošaču,
  4. d) Promet robe koja se može brzo pokvariti ili čija se kvaliteta može brzo pogoršati,
  5. e) Prodaja robe koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije prikladna za povrat i čija je zaštitna ambalaža oštećena nakon isporuke,
  6. f) Prodaja robe koja se po svojoj prirodi može neodvojivo pomiješati s drugom robom nakon isporuke,
  7. g) Prodaja alkoholnih pića čija je cijena bila fiksna u trenutku sklapanja ugovora i čija se isporuka može izvršiti najranije nakon 30 dana, čija cijena ovisi o tržišnim kolebanjima nad kojima Prodavatelj ne može utjecaj,
  8. h) Izvođenje hitnih popravaka ili održavanja koje je Potrošač izričito zatražio od Prodavatelja; ovo se ne odnosi na ugovore o uslugama i ugovore čiji je predmet prodaja robe osim rezervnih dijelova potrebnih za obavljanje popravka ili održavanja, ako su sklopljeni tijekom posjeta Prodavatelja potrošaču, a potrošač ih ne koristi. usluge ili robe po unaprijed naručenim,
  9. i) Prodaja zvučnih zapisa, vizualnih snimaka, zvučnih zapisa ili računalnih programa u zaštitnoj ambalaži ako je potrošač otvorio tu ambalažu,
  10. j) Prodaja periodike, osim prodaje na temelju pretplatničkog ugovora i prodaje knjiga koje se ne isporučuju u zaštitnoj ambalaži,
  11. k) Pružanje usluga smještaja u svrhu koja nije rezidencijalna, prijevoz robe, iznajmljivanje automobila, pružanje ugostiteljskih usluga ili pružanje usluga za slobodno vrijeme, pri čemu se Prodavatelj obvezuje pružiti te usluge u dogovoreno vrijeme ili u dogovorenom vremenskom roku isporučiti,
  12. l) Pružanje elektroničkog sadržaja osim na fizičkom mediju, ako je pružanje započeto uz izričiti pristanak potrošača i potrošač je izjavio da je propisno obaviješten o gubitku prava na odustanak.

8.14. U slučaju odustajanja od ugovora, Prodavatelj je dužan vratiti potrošaču novac u istom obliku u kojem ga je primio od potrošača. Promjena oblika povrata troškova potrošaču moguća je samo uz pristanak potrošača.

8.15. Prilikom odustajanja od ugovora, čiji je predmet prodaja robe, Prodavatelj nije dužan, u skladu sa § 9 stavak 1 Zakona br. 102/2014, vratiti bilo kakva plaćanja potrošaču prije nego što je roba predana. njemu ili dok potrošač ne pruži dokaz da je robu vratio Prodavatelju, osim ako Prodavatelj ne predloži da robu osobno preuzme ili da je preuzme osoba koju on odredi.

8.16. Ako se potrošač povuče iz ugovora o pružanju usluge i izričito je pristao prije početka pružanja usluge u skladu s Odjeljkom 4., stavkom 6. Zakona br. 102/2014, s izmjenama i dopunama, potrošač je dužan samo platiti Prodavatelju cijenu za stvarno obavljenu uslugu platiti na dan obavijesti o odustajanju od ugovora. Cijena za stvarno pruženu uslugu obračunava se pro rata na temelju ukupne cijene ugovorene u ugovoru. Ako je ukupna cijena ugovorena u ugovoru precijenjena, cijena za stvarno pruženu uslugu izračunava se na temelju tržišne cijene za pruženu uslugu .

8.17. Potrošač nije dužan platiti:

8.17.1. Usluge pružene tijekom otkaznog roka, neovisno o opsegu pružene usluge, ako:

8.17.1.1. Prodavatelj nije potrošaču pružio informacije u skladu sa § 3 stavak 1 slovo h) ili slovo j) Zakona br. 102/2014, s izmjenama i dopunama. 

8.17.1.2. Potrošač nije Prodavatelju dao izričitu suglasnost za pružanje usluge u skladu s Odjeljkom 4(6) Zakona br. 102/2014, s izmjenama i dopunama.

8.17.2. Elektronički sadržaj koji se pruža u cijelosti ili djelomično i nije isporučen na fizičkom mediju ako:

8.17.2.1. Potrošač nije Prodavatelju dao izričitu suglasnost za pružanje elektroničkog sadržaja u skladu s Odjeljkom 4., stavkom 8. Zakona br. 102/2014, s izmjenama i dopunama. 

8.17.2.2. Potrošač nije izjavio da je propisno obaviješten da pristankom prema točki 1. gubi pravo na odustanak od ugovora ili

8.17.2.3. Prodavatelj nije potrošaču dostavio potvrdu u skladu sa § 6 stavak 1 ili stavak 2 točka b) Zakona br. 102/2014, s izmjenama i dopunama. 

8.18. Ako je prema ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija prodavača roba dostavljena potrošaču na kućnu adresu u trenutku sklapanja ugovora, te zbog svoje prirode ne može biti vraćena prodavaču poštom, prodavač je prema § 9. stavku 1. Zakona br. 102/2014 u trenutno važećem izdanju obvezan organizirati preuzimanje robe o svom trošku unutar roka određenog u § 9. stavku 1.

8.19. Prodavatelj obavještava Kupca da ukoliko prema ugovoru o uslugama usluga treba započeti prije isteka otkaznog roka ili ako Kupac zahtijeva pružanje usluge prije isteka otkaznog roka:

8.19.1. Pristankom na pružanje usluge prije isteka otkaznog roka nakon u potpunosti izvršene usluge, Kupac gubi pravo na raskid ugovora. 

8.19.2. Prodavatelj mora imati izričitu suglasnost Kupca za pružanje usluge prije isteka roka za odustanak te mora dostaviti izjavu da je potrošač propisno obaviješten u skladu s točkom 8.19.1. ovih Općih uvjeta. 

  1. Alternativno rješavanje sporova

9.1. U slučaju da potrošač nije zadovoljan načinom na koji je Prodavatelj postupio po njegovom prigovoru ili smatra da je Prodavatelj povrijedio njegova prava, Kupac ima pravo kontaktirati Prodavatelja i zatražiti naknadu štete. Ukoliko Prodavatelj negativno odgovori na takav zahtjev Kupca ili ne odgovori u roku od 30 dana od dana slanja od strane Kupca, Potrošač ima pravo podnijeti zahtjev za pokretanje alternativnog postupka rješavanja spora u skladu s Odjeljkom 12. Zakon br. 391/2015 o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni nekih zakona u njihovoj trenutnoj verziji. Nadležno tijelo za alternativno rješavanje sporova između Prodavatelja i potrošača je Slovačka trgovačka inspekcija (podatke za kontakt možete pronaći na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) ili drugo ovlašteno pravno tijelo upisano u registar alternativnih rješavanja sporova koje vodi Ministarstvo gospodarstva Slovačke Republike (imenik se može pronaći na web stranici:https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativeneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

Kupac ima pravo izabrati kojem od alternativnih tijela za rješavanje sporova želi se obratiti. Kupac može koristiti platformu za online rješavanje sporova dostupnu na web stranici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ili izravno na web stranici: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

Alternativnim načinom rješavanja sporova može se koristiti samo Kupac koji prilikom sklapanja i ispunjenja ugovora nastupa kao potrošač. Alternativno rješavanje sporova odnosi se samo na sporove između potrošača i Prodavatelja koji proizlaze iz ili su povezani s potrošačkim ugovorom. Alternativno rješavanje sporova odnosi se samo na ugovore sklopljene na daljinu. Subjekt alternativnog rješavanja spora može odbiti prijedlog ako mjerljivi iznos spora ne prelazi iznos od 20 eura. Tijelo za alternativno rješavanje sporova može od potrošača naplatiti naknadu za pokretanje postupka alternativnog rješavanja sporova, a najviše do 5 eura s PDV-om.

Sve dodatne informacije o alternativnom rješavanju sporova između Prodavatelja i Kupca-potrošača proizašlih iz kupoprodajnog ugovora kao potrošačkog ugovora ili u vezi s kupoprodajnim ugovorom kao potrošačkim ugovorom mogu se pronaći na web stranici Ministarstva gospodarstva Slovačke Republika www.mhsr.sk i u Zakonu br. 391/2015 o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te o izmjenama i dopunama određenih zakona, s izmjenama i dopunama.  

  1. Nadzorno tijelo

10.1. Nadležno nadzorno tijelo u području zaštite potrošača je:

Nadzorno tijelo slovačke trgovinske inspekcije

sa sjedištem u Bratislavi za regiju Bratislava

Bajkalská 21/A, POBOX. 5, 820 07 Bratislava

Odjel za nadzor

Broj telefona 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Broj faksa 02/58 27 21 70

E-pošta: ba@soi.sk

Web link za podnošenje prijedloga: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

10.2. Pritužbe ili prijedloge Kupac može uputiti i izravno Prodavatelju na adresu iz točke 1.1.2. na adresu navedenu ovim Općim uvjetima. Međutim, Prodavatelj preporučuje da Kupci šalju pritužbe i prijedloge (kako bi se ubrzala obrada) na Prodavateljevu adresu e-pošte: hello@freylish.hr.

Sve pritužbe ili prijedloge Prodavatelj će razmotriti i riješiti u roku od 10 radnih dana od njihovog primitka. Prodavatelj će obavijestiti Kupca o obradi na isti način na koji je Kupac priopćio Prodavatelju prigovor ili prijedlog.

  1. Dodatne odredbe

11.1. Prema odredbi članka 10. stavka 2. Zakona br. 102/2014 u trenutačnoj verziji, potrošač ima pravo odbiti proizvode koje je kupio u okviru ugovora sklopljenog tijekom promotivne akcije ili u vezi s njom, sve dok prodavač ne vrati potrošaču plaćenu cijenu ili predujam za proizvod ili uslugu.

Promotivna akcija podrazumijeva akciju koja se organizira na poziv, drugi poziv ili informacije upućene potrošaču, a glavni je cilj prodaja proizvoda ili pružanje usluga, tijekom koje ili u roku od 15 radnih dana nakon njezinog provođenja sklapa se ugovor s potrošačem.

11.2. Prodavatelj neće sklapati kupoprodajne ugovore niti obavljati prodaju, posredovanje ili isporuku alkoholnih pića/proizvoda, duhanskih proizvoda i drugih proizvoda osobama (kupcima) koje u trenutku sklapanja ugovora još nisu navršile 18 godina života. kupoprodajni ugovor i njihova prodaja osobama mlađim od 18 godina zabranjeni su u skladu s važećim i važećim zakonodavstvom Slovačke Republike. S tim u vezi, Prodavatelj će kupčevo ispunjenje uvjeta navršenih 18 godina života provjeriti provjerom starosti putem identifikacijske isprave/osobne iskaznice ili putovnice Kupca prilikom predaje narudžbe Kupcu. Prodavatelj će to učiniti putem ovlaštene osobe koja je ovlaštena predati narudžbu kupcu. Ukoliko Kupac nije navršio 18 godina ili ako Kupac ne dokaže svoju dob ili odbije dokazati svoju dob, Prodavatelj neće predati narudžbu kupcu i kupoprodajni ugovor je ništav.

XII. Informacije o kodeksima ponašanja

12.1. U skladu s Odjeljkom 3(1)(n) Zakona br. 102/2014, Prodavatelj obavještava potrošače da ne postoje posebni kodeksi ponašanja kojih se Prodavatelj obvezao pridržavati. U tom smislu, Kodeks ponašanja znači sporazum ili skup pravila koja definiraju ponašanje Prodavatelja koji se obvezao pridržavati se ovog Kodeksa ponašanja u odnosu na jednu ili više posebnih komercijalnih praksi ili područja poslovanja, osim ako je ovo slučaj zakonom ili drugim pravnim propisom ili mjerom tijela javne uprave koje se Prodavatelj obvezao poštovati te način na koji se potrošač može s njima upoznati odnosno dobiti njihov tekst.

XIII. Završne odredb

13.1. Prodavatelj zadržava pravo izmjene općih uvjeta poslovanja. Obveza pisane obavijesti o promjenama Općih uvjeta ispunjava se objavom istih na web stranici Prodavatelja. U slučaju promjene Općih uvjeta, odnos između Kupca i Prodavatelja regulirat će se Općim uvjetima koji su važeći u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora do njegovog raskida. 

13.2. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Reklamacijskog postupka i Politike zaštite osobnih podataka te uputa ove web stranice. Dokumenti - Reklamacijski postupak i Politika te upute o zaštiti osobnih podataka ove web stranice objavljeni su na domeni web stranice Prodavatelja.

13.3. Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i stupaju na snagu objavom na web stranici Prodavatelja dana 10. listopada 2023.

DOSTAVA

U ROKU 4 DANA
BESPLATNA DOSTAVA

ZA NARUDŽBE IZNAD 60 €
14 DANA
ZA POVRAT ROBE